Search

Tại sao trước khi xây dựng nhà ở lại cần khảo sát?

Mục lục nội dung

[ Hiện ]
[Ẩn ]

Tại sao trước khi xây dựng nhà ở lại cần khảo sát?

Khảo sát xây dựng là gì?

Khảo sát xây dựng là một hoạt động thị sát, thăm dò, đo vẽ, thu thập và tổng hợp những tài liệu và số liệu về điều kiện tự nhiên của khu vực, địa điểm xây dựng để phục vụ thiết kế.

Khảo sát xây dựng bao gồm: khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát phục vụ cho hoạt động xây dựng.

Để xây dựng được một công trình có chất lượng cao đồng thời thỏa mãn điều kiện thời gian xây dựng ngắn, chi phí lao động, vật tư tiền vốn thì việc thiết kế công trình phải tiến hành trên cơ sở khảo sát xây dựng kỹ lưỡng, trên cơ sở áp dụng phương pháp tính toan hiện đại cũng như các phương pháp thi công tiên tiến.

tại sao trước khi xây nhà ở lại cần khảo sát

Tiến hành khảo sát xây dựng là nhằm giải thích rõ tính cần thiết về mặt xã hội, tính hữu ích về mặt kinh tế, tính khả thi về mặt kỹ thuật của công trình xây dựng. Kết quả khảo sát xây dựng phải nêu rõ phương thức để thỏa mãn nhu cầu xã hội đối với công trình xây dựng, những điều kiện, khả năng xây dựng công trình, lợi ích cho việc xây dựng công trình đó mang lại cho quá trình tái sản xuất xã hội. Không thể nào có một thiết kế có chất lượng mà lại không dựa trên cơ sở những tài liệu chuẩn sát của khảo sát xây dựng.

Khảo sát xây dựng bao giờ cũng phải được thực hiện theo một số giai đoạn nhất định dựa trên nguyên tăc từ chung đến riêng, từ tổng quát đến chi tiết nhằm cung cấp những tài liệu chuẩn sát nhất cho thiết kế công trình.

Mục đích công tác khảo sát trong các bước thiết kế:

  • Khảo sát để lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình: Là thu nhập những tài liệu cần thiết để đánh giá sơ bộ cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình hay không, các thuận lợi và khó khăn vị trí, quy mô công trình và ước toàn tổng mức đầu tư và hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội.
  • Khảo sát để lập dự toán đầu tư xây dựng: Là thu thập những tài liệu để xác minh lựa chọn phương án tối ưu, đề xuất giải pháp thiết kế hợp lý, tổng mức đầu tư hiệu quả.
  • Khảo sát để lập thiết kế kỹ thuật: Là thu thập tài liệu cần thiết trên phương án công trình, để lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toàn công trình, mời thầu.
  • Khảo sát để thiết kế bản vẽ thi công: Được thực hiện để phục vụ cho thi công công trình hầm, càng, đường bộ, nhà phố, biệt thự…theo phương án công trình đã được phê duyệt khi thiết kế kỹ thuật và đấu thầu.

Bạn có thể tham khảo khái niệm khảo sát xây dựng tại: Wikipedia

Nguồn tham khảo: Sách Kinh Tế Xây Dựng

Chia sẻ

Đánh giá bài viết

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.