Vì sao chọn NAGOPA?

NAGOPA đang tuyển dụng

Kiến Trúc Sư | Công Năng & Ngoại Thất

Mô tả công việc, quyền lợi được hưởng, yêu cầu năng lực,…

Xem chi tiết

Kiến Trúc Sư | Nội Thất

Mô tả công việc, quyền lợi được hưởng, yêu cầu năng lực,…

Xem chi tiết

Kỹ Sư Kết Cấu

Mô tả công việc, quyền lợi được hưởng, yêu cầu năng lực,…

Xem chi tiết

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

Mô tả công việc, quyền lợi được hưởng, yêu cầu năng lực,…

Xem chi tiết

Chuyên Viên Bốc Tách & Dự Toán

Mô tả công việc, quyền lợi được hưởng, yêu cầu năng lực,…

Xem chi tiết

Nhân Viên Kinh Doanh

Mô tả công việc, quyền lợi được hưởng, yêu cầu năng lực,…

Xem chi tiết

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Mô tả công việc, quyền lợi được hưởng, yêu cầu năng lực,…

Xem chi tiết

Truyền Thông Nội Bộ & Sự Kiện

Mô tả công việc, quyền lợi được hưởng, yêu cầu năng lực,…

Xem chi tiết

Chúng tôi là NAGOPA?