Search

Văn phòng NAGOPA

  • Địa chỉ: Số 32, Đường Lê Thị Trung, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
  • Email: cskh.nagopa@gmail.com
  • Số điện thoại: 0836 198 886
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 từ 8h00 đến 17h30.

Bộ phận vật tư:

Bộ phận khách hàng:

  • Số điện thoại: 0836 198 886
  • Email: cskh.nagopa@gmail.com

Bộ phận tuyển dụng:

  • Số điện thoại: 0836 198 886
  • Email: hello.nagopa@gmail.com

Chỉ đường đến văn phòng: