Search

Cúng khởi công Phuc’s House tại Hội Nghĩa,Tân Uyên

Cúng khởi công Phuc’s House tại Hội Nghĩa,Tân Uyên

Cúng khởi công Phuc’s House tại Hội Nghĩa,Tân Uyên Vào ngày 29/06/2024 tại Phường Hội Nghĩa, Thành Phố Tân Uyên, Bình Dương, đội ngũ công ty NAGOPA cùng gia đình Anh Long đã tổ chức lễ cúng động thổ dự án mang tên Phuc’s House. Thông tin dự án: Tên dự án: Phuc’s House Quy […]