Search

Cách nhận biết thép Pomina?

Thép cuộn: Ø6 ; Ø8 ; Ø10 theo TCVN 1651 – 1:2008 Dấu hiệu nhận biết: Pomina đã sản xuất thép cuộn xây dựng với dấu hiện nhận biết bằng chữ nổi ” POMINA” trên bề mặt với khoảng cách chữ nỗi “POMINA” là 0,5m. Thép vằn: từ D10 – 40mm Dấu hiệu nhận biết: Mặt bên trên thanh thép […]